Περιβάλλον

13 (1)Στην ενότητα αυτή των δραστηριοτήτων της ΚΟΙΝ.Σ.Επ. περιλαμβάνονται:


 α) Προστασία και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, 

 β) Μείωση κατανάλωσης ενέργειας με χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 

 γ) Μείωση παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης.
Ειδικότερα, η προστασία - αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος και  βιοποικιλότητας κάθε οικιστικού συγκροτήματος μπορεί να επιτευχθεί με: 


  • Περιβαλλοντικές Δράσεις, για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων κάθε γειτονιάς εντοπίζοντας τις διαδρομές πρασίνου που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές καθώς και των εγκαταλελειμμένων ή «κρυμμένων» σημείων και προτείνοντας πιθανές παρεμβάσεις για τη δημιουργία προϋποθέσεων ενοποίησης και αποκατάστασης των διαδρομών αυτών.   • Αστική κηπουρική - καλλιέργεια, σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές, ακάλυπτοι, κήποι, ταράτσες, μπαλκόνια, εξωτερικοί τοίχοι, πρεβάζια,  κλπ.), σε δημόσιους χώρους (πάρκα, πλατείες, κήποι, αλσύλια, χώροι στάθμευσης, δημόσια κτίρια και περιβάλλοντες χώροι τους), σε δημοτικούς και εκπαιδευτικούς προαύλιους χώρους, με ανάπτυξη πράσινης οροφής, ταρατσόκηπων, λαχανόκηπων και λοιπών ειδών με καλλιέργεια λουλουδιών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών, ώστε να βελτιωθεί το θερμικό ισοζύγιο της γειτονιάς. Συγκέντρωση και αξιοποίηση πρώτων υλών  για δημιουργία γλυκισμάτων, λικέρ, μαρμελάδων κ.α ενημέρωση και εκπαίδευση και  συμμετοχή των πολιτών.  • Μείωση παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με ενημέρωση και εκπαίδευση και  συμμετοχή των πολιτών,  ανακύκλωση στην πηγή, με επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, κομποστοποίηση, λιπασματοποίηση κλπ. με άμεσα ανταποδοτικό χαρακτήρα.Με τον  εντοπισμό και την καταγραφή σε κάθε Δήμο των δενδροστοιχιών, των εγκαταλελειμμένων γραμμικών διαδρομών και των κοινόχρηστων χώρων που απαιτούν παρέμβαση και περιβαλλοντική ή/και αισθητική αναβάθμιση, θα γίνει προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα δίκτυο πρασίνου, σε επίπεδο γενικότερου σχεδιασμού στους γειτονικούς δήμους, που θα αποτελέσει πηγή ζωής για τους κατοίκους, δεδομένου ότι πρόκειται να συντελέσει στην:


- Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής, της ποιότητας του αέρα, στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης και της φωτορύπανσης


- Ανάπτυξη της βιοποικιλότητας, εισάγοντας είδη των περιφερειακών φυσικών οικοσυστημάτων στο αστικό περιβάλλον


-Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και δημιουργία νέων συνηθειών, όπως είναι η πεζοπορία κατά μήκος των διαδρομών ή η ποδηλασία κ.ά.


Στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:


- Καταγραφή των χώρων στην ευρύτερη Δυτική Αθήνα που μπορεί να αποτελέσουν δίκτυα πρασίνου και Εντοπισμός των χώρων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν λωρίδες ενοποίησης χώρων πρασίνου


 - Συναντήσεις με τους Δήμους και τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Πρασίνου των Δήμων και σύνταξη ενός χάρτη σε επίπεδο master plan, σε συνεργασία και με τους Δήμους


- Ενημερωτικές συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους και σχετικούς φορείς των δήμων (stakeholders) και με τους κατοίκους του κάθε Δήμου ξεχωριστά


- Δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την υλοποίηση του έργου.


Μείωση κατανάλωσης ενέργειας με εναλλακτικές μορφές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 


- Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συλλεκτών


- Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα, θερμοδιακοπτόμενα και αντικατάσταση των υαλοστασίων με ενεργειακά διπλά υαλοστάσια.


- Έξυπνα δίκτυα στα κτήρια   που θα δίνουν τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε κάτοικο να ενημερώνεται για το ενεργειακό κόστος του νοικοκυριού του 


- Τοποθέτηση ψυχρών επιχρισμάτων σε δώμα και κατακόρυφα δομικά στοιχεία 


- Αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού με σύστημα κλιματισμού Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

© ΑΝΑ.ΒΙΩΣΙ. - Δ.Υ.Τ.Ι.Κ.Α. 2018